Politika privatnosti

Ovo je stranica Sarajevo Tower (u daljem tekstu: “ST”). Uvjeti navedeni u nastavku teksta odnose se na sadržaj i korištenje web stranice ST-a. Korištenjem web stranice ST-a, posjetilac (u daljem tekstu: “Korisnik”) prihvaća navedene uvjete.


 

Korištenje

Korisnik može konsultirati i koristiti ovu web stranicu, kao i informacije, podatke, softver, usluge i druge sadržaje koje na ovoj web stranici nude ST i treća lica (u daljem tekstu zajedno: “sadržaj”) isključivo u svrhu ostvarivanja informacija. Zabranjeno je koristiti ovu web stranicu i njen sadržaj na način koji će prouzrokovati štetu drugim internet korisnicima ili ST-u ili na način koji se može negativno odraziti na adekvatno funkcioniranje web stranice ili njenog sadržaja. Isto tako zabranjeno je koristiti dijelove web stranice koji nisu dostupni općoj javnosti pod lažnim imenom ili izbjegavajući mjere zaštite.


 

Tačnost i cjelovitost

Premda činimo sve napore kako bismo osigurali tačne i ažurirane informacije, ne možemo garantirati da je sadržaj stranice tačan i cjelovit u momentu kada ga Korisnik koristi, niti možemo garantirati da će sadržaj biti cjelovit i tačan nakon proteka izvjesnog vremena. Iz ovog sadržaja ne proizilaze nikakva prava niti obaveze.

 

ST nije odgovoran za (a) štetu prouzrokovanu netačnim, nepotpunim ili nedostupnim sadržajem; (b) štetu nastalu korištenjem sadržaja; i/ili (c) štetu nastalu zbog problema prouzrokovanog ili svojstvenog širenju informacija putem interneta kao što su neispravno funkcioniranje ili prekidi, odnosno greške i zakašnje informacije ili usluge od strane ST-a ili pak informacija od Korisnika prema ST-u putem web stranice ili bilo kojeg drugog elektronskog medija.


 

Dostupnost

ST nastoji učiniti svoju web stranicu i njen sadržaj što dostupnijom, ali pri tome ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice (privremene) nedostupnosti web stranice i/ili (dijelova) sadržaja.


 

Hiperveze (Hyperlinks)

Hiperveze na web stranici ST-a vode do web stranica i/ili servera koje održavaju druga lica. ST ne garantira i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajima na tim stranicama i/ili serverima.


 

Intelektualna svojina

Web stranica i različiti elementi sadržaja, uključujući tekstove, fotografije, zaštitne slogane, logotipe, fotografska i grafička rješenja web stranice, intelektualno su vlasništvo ST-a i/ili lica koja su to pravo prenijela na njega. Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje sadržaja bez pismenog odobrenja ST-a, osim kada je tehnički neophodno konsultirati web stranicu i sadržaj i koristiti ga u skladu sa ovim uvjetima.

ST zadržava pravo da ne postavi određene linkove na svoju web stranicu, posebice na dijelove koji nisu na početnoj stranici (deep links) ili na linkove koji vode na stranice na kojima korisnici vide web stranicu ST-a u okviru neke druge stranice (framed links).


 

Informacije upućene ST-u

ST ne može garantirati da će elektronska pošta ili druge elektronske poruke upućene na adresu ST-a biti blagovremeno zaprimljene i obrađene, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nezaprimljene ili kasno pristigle pošte, odnosno za neobrađivanje ili zakašnjelo obrađivanje iste.

 

Korisnik je saglasan da ST može slobodno raspolagati informacijama koje mu je dostavio i garantira da te informacije ne ugrožavaju prava trećih lica.

 

ST zadržava pravo izmjene i/ili brisanja informacija koje Korisnik dostavi putem web stranice u slučaju da je informacija koja je ponuđena ili već postavljena na stranicu u suprotnosti sa zakonom, interesima drugih korisnika interneta, trećih lica ili općim uvjetima ST-a.


 

Izmjene

ST zadržava pravo da, djelomično ili u cijelosti, izmjeni sadržaj ove web stranice bez prethodnog obavještenja.


 

Primjenjivi zakon i nadležni sud

Ovi uvjeti korištenja web stranice ST-a podliježu zakonu Bosne i Hercegovine. Sporovi vezani za uvjete i/ili korištenje web stranice ST-a rješavaju se isključivo pred nadležnim sudom u Sarajevu.